40 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ฮิตตลอดกาล ไปกี่ทีก็หลงรัก

อยากเที่ยวฟิน ๆ ไม่ต้องไปไหนไกล รวมมาให้แล้วกับ 40 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในประเทศไทยที่ใครไปก็ต้องเอากลับมาบอกต่อ! จะไปสูดบรรยากาศดี ๆ ไหว้พระทำบุญ ถ่ายรูปสวย ๆ ไล่เก็บจุดเช็กอินสุดเก๋ก็ต้องท่องเที่ยวไทยนี่แหละ ครบทุกรสสุด ๆ แล้ว บอกเลยว่า เที่ยวที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา ไหนไปตามเช็กกันหน่อยซิ ว่ามีที่เที่ยวในไทยที่ไหนที่เราจะเอามาแนะนำกันบ้าง!
1ตลาดพลู (กรุงเทพมหานคร)
ตลาดพลู ที่เที่ยวกรุงเทพ

สำหรับชาวกรุงย่านฝั่งธนจะรู้กันดีว่า “ตลาดพลู” ถือเป็นแหล่งรวมความอร่อยที่มีร้านอาหารตลาดพลูเจ้าดัง ร้านเด็ดตลาดพลู และร้านเก่าแก่ตลาดพลูที่ขายกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสืบต่อกันมาหลายรุ่น ราว ๆ 40-60 ปี บางร้านเนี่ยมีอายุถึง 130 ปีเลยก็มี อยู่กันมายาวนานขนาดนี้ก็ถือเป็นการการันตีความเด็ดแล้วใช่ไหมล่ะ

songserm-routes

Koh Samui To Koh Tao & Koh Phangan Ferry Route

Ferry Route from Koh Samui to Koh Tao and Koh Phangan

If you are travelling around the tropical islands of Thailand, make Songserm Ferry your number one choice for ferry travel. We make it easy when getting from Koh Samui to Koh Tao so you can get to the islands and start your explorations even sooner. Once you arrive at Koh Samui by ferry, you can wander one of the numerous white-sand beaches or swim in the gorgeous turquoise waters that make Koh Samui such a popular destination. From Koh Samui to Koh Tao, Thailand, map out your route with us, and we will help transport you to the stunning islands that make up the Gulf of Thailand. 

You might be wondering, “Where is Koh Phangan?” Koh Phangan is one of the islands in Southern Thailand, located in the Gulf of Thailand. It is close to Koh Tao, the diver’s paradise of Thailand. If you’ve searched “Where is Samui?” recently, you’ll notice that Koh Phangan and Koh Samui are close to each other, only a few hours by ferry. Songserm Ferry provides easy transport with our ferry from Koh Phangan to Koh Samui. Travelling by boat to reach these destinations is a great way to make the most of your trip. 

Explore the Tropical Beauty of the Gulf of Thailand

Each island offers something different, so you have plenty of options when planning your trip. Koh Samui has an airport, so it is easy to land here and start your island tour from Koh Samui. You can spend a few days relaxing on the beach, visit the elephant sanctuary or Pig Island, and then grab a ferry from Koh Samui to Koh Phangan for hiking, waterfalls or the famous Full Moon Party. 

If the Full Moon Party isn’t for you, rest easy. There are plenty of quiet spots in Koh Phangan to get away from the energy of the Full Moon Party, as well as numerous locations to snorkel or hike and explore the lush greenery of the island. 

To skip the Full Moon Party experience entirely, choose a ferry to Koh Tao instead and prepare for all sorts of water-based activities. From diving the ocean depths to simply floating and snorkelling on the surface, the coral reefs and numerous wildlife are excellent reasons to spend your days in the water around Koh Tao. 

Divers are in luck—plenty of companies help you safely dive or get you training and certification so you can explore the ocean floor. What is the best way to get to Koh Tao from Bangkok? Simply fly into Samui, contact Songserm Ferry to organise your transport from Koh Samui to Koh Tao, and you’ll be on your way to those ocean dives in no time.

For any Gulf of Thailand explorations, Songserm Ferry is ready to assist. We provide 24-hour customer support and have over 30+ years of experience to help get you where you need to go. Sit back, relax and let us handle the rest. 

Songserm Route

Our Most Popular Routes

Choose Songserm Ferry for Efficient Island Transportation in Thailand

For getting around the islands of Thailand quickly and easily, make Songserm Ferry your top choice. We are expert navigators in the Gulf of Thailand and offer competitive rates for our numerous routes. 

We have a ferry from Koh Samui to Ko Tao for anyone who wants to start their holiday with a few diving explorations. We also provide a ferry from Koh Samui to Ko Phangan for the Full Moon Party crew. For those who want to combine the lively atmosphere of the Full Moon Party and the tranquil scenery of diving, we’ve got you covered with a ferry from Koh Phangan to Ko Tao. 

Why You Should Travel With Songserm 

We operate throughout the Gulf of Thailand, with optimal routes to get you to some of the best destinations in Thailand. We are amongst the best choices for ferry companies from Koh Samui to Koh Phangan due to our extensive knowledge, experienced staff and 24-hour customer support service. From Ko Tao to Koh Samui, booking with us is simple and stress-free. Simply reserve online or visit one of our local offices to get your ticket, arrive at the port and hop on your speedboat, and you’ll be well on your way to paradise in no time. 

Discover Popular Places and More

Our Koh Phangan ferries are one of our most popular routes, but we offer other routes to help you properly explore all that Southeast Asia has to offer. 

Explore the underwater kingdoms of Ko Tao, where diving shops line the dusty roads and coral reefs surround the island. Plenty of snorkelling options exist for those who want to explore the waters at a surface level. Keep an eye out for beautiful schools of fish and the occasional turtle. 
Ko Phangan offers an excellent blend of relaxed beach activities combined with the lively atmosphere of the Full Moon Party. Hike to one of the numerous waterfalls or viewpoints, or spend your evening dancing away on the beaches or jungles of Ko Phangan. No matter your choice, Songserm Ferries will help make your trip a memorable one.

Privacy Policy of Songserm (CN)

Privacy Policy of Songserm (CN)

Privacy Policy of Songserm

最后更新日期:2023年9月4日

本隐私政策描述了我们在您使用服务时,关于信息的收集、使用和披露方面的政策和程序,并告知您有关隐私权以及法律如何保护您的信息。

我们使用您的个人数据来提供和改进服务。通过使用服务,您同意根据本隐私政策的规定收集和使用信息。本隐私政策是借助免费隐私政策生成器创建的。

解释和定义

解释

首字母大写的词语在以下条件下具有定义的含义。以下定义无论是以单数形式还是复数形式出现,都具有相同的含义。

定义

根据本隐私政策的目的:

以下是关于本隐私政策的定义:

 • 账户:指为您创建的独特帐户,用于访问我们的服务或我们服务的部分。
 • 联属公司:指控制、被控制或与一方具有共同控制的实体,其中“控制”表示拥有50%或更多的股份、股权或其他有权选举董事或其他管理机构的证券。
 • 公司(在本协议中称为“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)指的是Songserm Rungraung Co.Ltd,位于泰国,Pak Kret,Nonthaburi 11120,M.8,33/11。
 • Cookies:是由网站放置在您的计算机、移动设备或任何其他设备上的小文件,包含您在该网站上的浏览历史的详细信息,用途众多。
 • 国家:指泰国。
 • 设备:指可以访问服务的任何设备,如计算机、手机或数字平板电脑。
 • 个人数据:是指与已识别或可识别的个人相关的任何信息。
 • 服务:指网站。
 • 服务提供商:指代表公司处理数据的任何自然或法人,是公司雇佣的第三方公司或个人,以促进服务,代表公司提供服务,执行与服务相关的服务,或协助公司分析服务的使用方式。
 • 第三方社交媒体服务:指用户可以登录或创建帐户以使用服务的任何网站或社交网络网站。
 • 使用数据:指自动生成的数据,通过使用服务或服务基础设施本身生成(例如,页面访问的持续时间)。
 • 网站:指Songserm,可从 https://www.songserm.com
 • 您:指个人访问或使用服务的个体,或在其代表访问或使用服务的公司或其他法律实体,视情况而定。

收集和使用您的个人数据

个人数据

在使用我们的服务时,我们可能会要求您提供某些可用于与您联系或识别您的个人身份信息。可识别个人信息可能包括但不限于以下内容:

 • 电子邮件地址
 • 姓和名
 • 电话号码
 • 使用数据

使用数据

在使用服务时,使用数据将会被自动收集。 使用数据可能包括您的设备的互联网协议地址(例如IP地址)、浏览器类型、浏览器版本、您访问的我们服务的页面、访问时间和日期、在这些页面上的停留时间、唯一设备标识符和其他诊断数据。 当您通过移动设备访问服务时,我们可能会自动收集某些信息,包括但不限于您所使用的移动设备类型、您的移动设备唯一标识、您移动设备的IP地址、您的移动操作系统、您所使用的移动互联网浏览器类型、唯一设备标识符和其他诊断数据。 我们还可能在您访问我们的服务或通过移动设备访问服务时,收集您的浏览器发送的信息。

来自第三方社交媒体服务的信息

公司允许您通过以下第三方社交媒体服务创建帐户并登录以使用服务:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram

如果您决定通过或以其他方式授予我们访问第三方社交媒体服务,我们可能会收集已与您的第三方社交媒体服务帐户相关的个人数据,例如您的姓名、电子邮件地址、与该帐户相关的活动或联系人名单。 您还可以选择通过您的第三方社交媒体服务帐户与公司共享附加信息。如果您选择在注册或其他情况下提供此类信息和个人数据,您即授权公司以与本隐私政策一致的方式使用、分享和存储这些信息。

跟踪技术和Cookies

我们使用Cookies和类似的跟踪技术来跟踪我们服务上的活动并存储某些信息。我们使用的跟踪技术包括信标、标签和脚本,用于收集和跟踪信息以改进和分析我们的服务。我们使用的技术可能包括:

 • Cookies或浏览器Cookies:Cookie是放置在您的设备上的小文件。您可以指示您的浏览器拒绝所有Cookies或在发送Cookie时进行指示。但是,如果您不接受Cookies,您可能无法使用我们服务的某些部分。除非您已经调整了您的浏览器设置以拒绝Cookies,否则我们的服务可能会使用Cookies。
 • Web Beacons:我们服务的某些部分和我们的电子邮件可能包含称为网络信标的小电子文件(也称为清晰GIF、像素标签和单像素GIF)允许公司,例如,统计访问那些页面或打开电子邮件的用户以及其他相关的网站统计数据(例如,记录某个部分的流行度并验证系统和服务器的完整性)。

Cookies可以是“持久性”或“会话”Cookies。持久性Cookies在您下线时仍然保留在您的个人计算机或移动设备上,而会话Cookies在关闭Web浏览器时被删除。有关Cookies的更多信息,请访问Free Privacy Policy网站文章上的Cookies。

我们为以下目的使用会话和持久性Cookies:

 • 必要/基本Cookies 类型:会话Cookies 管理者:我们

目的:这些Cookies对于通过网站提供服务以及启用您使用其某些功能至关重要。它们有助于验证用户并防止用户帐户的欺诈使用。如果没有这些Cookies,您所请求的服务将无法提供,我们仅使用这些Cookies来为您提供这些服务。

 • Cookies政策/通知接受Cookies 类型:持久性Cookies 管理者:我们

目的:这些Cookies识别用户是否已在网站上接受了Cookies的使用。

 • 功能Cookies 类型:持久性Cookies 管理者:我们

目的:这些Cookies允许我们在您使用网站时记住您所做的选择,例如记住您的登录详细信息或语言首选项。这些Cookies的目的是为您提供更个性化的体验,以避免您每次使用网站时都必须重新输入您的首选项。 有关我们使用的Cookies以及关于Cookies的选择,请访问我们的Cookies政策或隐私政策的Cookies部分。

Privacy Policy of Songserm (FR)

Privacy Policy of Songserm (FR)

Politique de confidentialité de Songserm

Dernière mise à jour : 4 septembre 2023

Cette politique de confidentialité décrit nos politiques et procédures concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos informations lorsque vous utilisez le service, et elle vous informe de vos droits en matière de confidentialité et de la manière dont la loi vous protège.

Nous utilisons vos données personnelles pour fournir et améliorer le service. En utilisant le service, vous acceptez la collecte et l’utilisation des informations conformément à cette politique de confidentialité. Cette politique de confidentialité a été créée à l’aide du générateur de politique de confidentialité gratuit.

Interprétation et définitions

Interprétation

Les mots dont la première lettre est en majuscule ont des significations définies dans les conditions suivantes. Les définitions suivantes auront la même signification, qu’elles apparaissent au singulier ou au pluriel.

Définitions

Aux fins de cette politique de confidentialité :

Compte désigne un compte unique créé pour vous permettre d’accéder à notre service ou à des parties de notre service.
Société affiliée désigne une entité qui contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec un parti, où « contrôle » désigne la propriété de 50 % ou plus des actions, participations ou autres titres donnant droit à voter pour l’élection d’administrateurs ou d’autres autorités de gestion.

La Société (désignée par « la Société », « Nous », « Notre » ou « Notre » dans le présent Accord) fait référence à Songserm Rungraung Co.Ltd, 33/11 M.8, Pak Kret, Nonthaburi 11120.

Les cookies sont de petits fichiers placés sur votre ordinateur, appareil mobile ou tout autre appareil par un site Web, contenant les détails de votre historique de navigation sur ce site Web parmi ses nombreuses utilisations.
Le pays fait référence à : Thaïlande
Appareil désigne tout appareil pouvant accéder au Service tel qu’un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette numérique.
Les données personnelles sont toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.
Service fait référence au Site Internet.
Prestataire désigne toute personne physique ou morale qui traite les données pour le compte de la Société. Il fait référence à des sociétés tierces ou à des personnes employées par la Société pour faciliter le Service, pour fournir le Service au nom de la Société, pour exécuter des services liés au Service ou pour aider la Société à analyser la manière dont le Service est utilisé.
Service de Médias Sociaux Tiers fait référence à tout site Internet ou tout site Internet de réseau social via lequel un Utilisateur peut se connecter ou créer un compte pour utiliser le Service.
Les Données d’Utilisation font référence aux données collectées automatiquement, soit générées par l’utilisation du Service, soit à partir de l’infrastructure du Service elle-même (par exemple, la durée d’une visite d’une page).
Le site Web fait référence à Songserm, accessible depuis https://www.songserm.com
Vous désignez la personne accédant ou utilisant le Service, ou la société ou autre entité juridique au nom de laquelle cette personne accède ou utilise le Service, selon le cas.

Collecte et utilisation de vos données personnelles

Données personnelles

Lors de l’utilisation de notre service, nous pouvons vous demander de nous fournir certaines informations personnelles identifiables qui peuvent être utilisées pour vous contacter ou vous identifier. Les informations personnelles identifiables peuvent inclure, mais sans s’y limiter :

 • Adresse e-mail
 • Prénom et nom de famille
 • Numéro de téléphone
 • Données d’utilisation

Données d’utilisation

Les données d’utilisation sont collectées automatiquement lors de l’utilisation du service. Les données d’utilisation peuvent inclure des informations telles que l’adresse de protocole Internet de votre appareil (par exemple, l’adresse IP), le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre service que vous visitez, l’heure et la date de votre visite, le temps passé sur ces pages, des identifiants uniques de dispositif et d’autres données de diagnostic. Lorsque vous accédez au service par le biais d’un appareil mobile, nous pouvons collecter automatiquement certaines informations, y compris, mais sans s’y limiter, le type d’appareil mobile que vous utilisez, votre identifiant unique de dispositif mobile, l’adresse IP de votre appareil mobile, votre système d’exploitation mobile, le type de navigateur Internet mobile que vous utilisez, des identifiants uniques de dispositif et d’autres données de diagnostic. Nous pouvons également collecter des informations que votre navigateur envoie chaque fois que vous visitez notre service ou lorsque vous accédez au service par le biais d’un appareil mobile.

Informations des services de médias sociaux de tiers

La société vous permet de créer un compte et de vous connecter pour utiliser le service via les services de médias sociaux de tiers suivants :

 • Google
 • Facebook
 • Instagram

Si vous décidez de vous inscrire via les services de médias sociaux de tiers ou de nous accorder autrement l’accès à un service de médias sociaux de tiers, nous pouvons collecter des données personnelles qui sont déjà associées à votre compte de service de médias sociaux de tiers, telles que votre nom, votre adresse e-mail, vos activités ou votre liste de contacts associée à ce compte. Vous avez également la possibilité de partager des informations supplémentaires avec la société via votre compte de service de médias sociaux de tiers. Si vous choisissez de fournir de telles informations et des données personnelles, lors de l’inscription ou autrement, vous donnez à la société l’autorisation de les utiliser, de les partager et de les stocker de manière conforme à la présente politique de confidentialité.

Technologies de suivi et cookies

Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi similaires pour suivre l’activité sur notre service et stocker certaines informations. Les technologies de suivi utilisées sont des balises, des étiquettes et des scripts pour collecter et suivre des informations et pour améliorer et analyser notre service. Les technologies que nous utilisons peuvent inclure :

Cookies ou cookies de navigateur. Un cookie est un petit fichier placé sur votre appareil. Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou de vous avertir lorsque des cookies sont envoyés. Cependant, si vous n’acceptez pas les cookies, vous pourriez ne pas être en mesure d’utiliser certain

Privacy Policy of Songserm (DE)

Privacy Policy of Songserm (DE)

Datenschutzrichtlinie von Songserm

Letzte Aktualisierung: 04. September 2023

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt unsere Richtlinien und Verfahren zur Erfassung, Nutzung und Offenlegung Ihrer Daten bei der Nutzung des Dienstes und informiert Sie über Ihre Datenschutzrechte und darüber, wie das Gesetz Sie schützt.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um den Service bereitzustellen und zu verbessern. Durch die Nutzung des Dienstes stimmen Sie der Erfassung und Nutzung von Informationen gemäß dieser Datenschutzrichtlinie zu. Diese Datenschutzrichtlinie wurde mit Hilfe des kostenlosen Datenschutzrichtlinien-Generators erstellt.

Interpretation und Definitionen

Deutung

Die Wörter, deren Anfangsbuchstaben groß geschrieben werden, haben eine Bedeutung, die unter den folgenden Bedingungen definiert ist. Die folgenden Definitionen haben die gleiche Bedeutung, unabhängig davon, ob sie im Singular oder im Plural erscheinen.

Definitionen

Für die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie:

„Konto“ bezeichnet ein einzigartiges Konto, das für Sie erstellt wurde, um auf unseren Dienst oder Teile unseres Dienstes zuzugreifen.
Verbundenes Unternehmen bezeichnet ein Unternehmen, das eine Partei kontrolliert, von dieser kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit dieser steht, wobei „Kontrolle“ den Besitz von 50 % oder mehr der Anteile, Beteiligungen oder anderen Wertpapiere bedeutet, die zur Wahl von Direktoren oder anderen Verwaltungsbefugnissen berechtigt sind .
Das Unternehmen (in dieser Vereinbarung entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Songserm Rungraung Co.Ltd, 33/11 M.8, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
Cookies sind kleine Dateien, die von einer Website auf Ihrem Computer, Mobilgerät oder einem anderen Gerät abgelegt werden und unter anderem die Details Ihres Browserverlaufs auf dieser Website enthalten.
Land bezieht sich auf: Thailand
Unter Gerät versteht man jedes Gerät, das auf den Dienst zugreifen kann, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon oder ein digitales Tablet.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
Der Begriff „Dienst“ bezieht sich auf die Website.
Dienstleister bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, die die Daten im Auftrag des Unternehmens verarbeitet. Es bezieht sich auf Drittunternehmen oder Einzelpersonen, die vom Unternehmen beauftragt werden, den Dienst zu ermöglichen, den Dienst im Namen des Unternehmens bereitzustellen, mit dem Dienst verbundene Dienste zu erbringen oder das Unternehmen bei der Analyse der Nutzung des Dienstes zu unterstützen.
Unter „Social-Media-Dienst eines Drittanbieters“ versteht man jede Website oder Website eines sozialen Netzwerks, über die sich ein Benutzer anmelden oder ein Konto erstellen kann, um den Dienst zu nutzen.
Unter Nutzungsdaten versteht man automatisch erfasste Daten, die entweder durch die Nutzung des Dienstes oder aus der Dienstinfrastruktur selbst generiert werden (z. B. die Dauer eines Seitenbesuchs).
Die Website bezieht sich auf Songserm, zugänglich über https://www.songserm.com
Sie meinen die Person, die auf den Dienst zugreift oder ihn nutzt, oder das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen diese Person auf den Dienst zugreift oder ihn nutzt.

Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

Persönliche Daten

Während der Nutzung unseres Dienstes bitten wir Sie möglicherweise, uns bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, die zur Kontaktaufnahme oder Identifizierung mit Ihnen verwendet werden können. Persönlich identifizierbare Informationen können unter anderem Folgendes umfassen:

 • E-Mail-Adresse
 • Vorname und Nachname
 • Telefonnummer
  – Nutzungsdaten

Nutzungsdaten

Bei der Nutzung des Dienstes werden automatisch Nutzungsdaten erfasst.
Zu den Nutzungsdaten können Informationen wie die Internetprotokolladresse Ihres Geräts (z. B. IP-Adresse), der Browsertyp, die Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten unseres Dienstes, die Uhrzeit und das Datum Ihres Besuchs, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit und das eindeutige Gerät gehören Identifikatoren und andere Diagnosedaten.
Wenn Sie mit oder über ein Mobilgerät auf den Dienst zugreifen, erfassen wir möglicherweise automatisch bestimmte Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Typ des von Ihnen verwendeten Mobilgeräts, die eindeutige ID Ihres Mobilgeräts, die IP-Adresse Ihres Mobilgeräts, Ihr Mobiltelefon Betriebssystem, die Art des von Ihnen verwendeten mobilen Internetbrowsers, eindeutige Gerätekennungen und andere Diagnosedaten.
Wir erfassen möglicherweise auch Informationen, die Ihr Browser sendet, wenn Sie unseren Dienst besuchen oder wenn Sie mit oder über ein mobiles Gerät auf den Dienst zugreifen.

Informationen von Social-Media-Diensten Dritter

Das Unternehmen ermöglicht Ihnen die Erstellung eines Kontos und die Anmeldung zur Nutzung des Dienstes über die folgenden Social-Media-Dienste Dritter:

Google
Facebook
Instagram

Wenn Sie sich entscheiden, sich über einen Social-Media-Dienst eines Drittanbieters zu registrieren oder uns anderweitig Zugang zu gewähren, erfassen wir möglicherweise personenbezogene Daten, die bereits mit dem Konto Ihres Social-Media-Dienstes eines Drittanbieters verknüpft sind, wie z. B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Aktivitäten oder Ihre mit diesem Konto verknüpfte Kontaktliste.
Möglicherweise haben Sie auch die Möglichkeit, über das Konto Ihres Drittanbieter-Social-Media-Dienstes zusätzliche Informationen mit dem Unternehmen zu teilen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, solche Informationen und personenbezogenen Daten bei der Registrierung oder auf andere Weise bereitzustellen, erteilen Sie dem Unternehmen die Erlaubnis, diese im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie zu verwenden, weiterzugeben und zu speichern.

Angriffstechnologien und Cookies

Wir verwenden Cookies und ähnliche Tracking-Technologien, um die Aktivität auf unserem Dienst zu verfolgen und bestimmte Informationen zu speichern. Zu den verwendeten Tracking-Technologien gehören Beacons, Tags und Skripte zum Sammeln und Verfolgen von Informationen sowie zur Verbesserung und Analyse unseres Dienstes. Zu den von uns verwendeten Technologien können gehören:

Cookies oder Browser-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Gerät abgelegt wird. Sie können Ihren Browser anweisen, alle Cookies abzulehnen oder anzuzeigen, wann ein Cookie gesendet wird. Wenn Sie jedoch keine Cookies akzeptieren, können Sie möglicherweise einige Teile unseres Dienstes nicht nutzen. Sofern Sie Ihren Browser nicht so eingestellt haben, dass er Cookies ablehnt, verwendet unser Dienst möglicherweise Cookies.
Web-Beacons. Bestimmte Abschnitte unseres Dienstes und unserer E-Mails können kleine elektronische Dateien enthalten, die als Web-Beacons bekannt sind (auch als Clear GIFs, Pixel-Tags und Single-Pixel-GIFs bezeichnet), die es dem Unternehmen beispielsweise ermöglichen, Benutzer zu zählen, die diese Seiten besucht haben oder das Öffnen einer E-Mail und für andere damit verbundene Website-Statistiken (zum Beispiel die Aufzeichnung der Beliebtheit eines bestimmten Abschnitts und die Überprüfung der System- und Serverintegrität).

Cookies können „persistente“ oder „Sitzungs“-Cookies sein. Permanente Cookies verbleiben auf Ihrem persönlichen Computer oder Mobilgerät, wenn Sie offline gehen, während Sitzungscookies gelöscht werden, sobald Sie Ihren Webbrowser schließen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie im Artikel zur kostenlosen Datenschutzrichtlinie.

Wir verwenden sowohl Sitzungs- als auch dauerhafte Cookies für die unten aufgeführten Zwecke:

Notwendige/unverzichtbare Cookies
Typ: Sitzungscookies
Verwaltet von: Uns

Zweck: Diese Cookies sind unerlässlich, um Ihnen die über die Website verfügbaren Dienste bereitzustellen und Ihnen die Nutzung einiger ihrer Funktionen zu ermöglichen. Sie helfen dabei, Benutzer zu authentifizieren und die betrügerische Nutzung von Benutzerkonten zu verhindern. Ohne diese Cookies können die von Ihnen angeforderten Dienste nicht bereitgestellt werden und wir verwenden diese Cookies nur, um Ihnen diese Dienste bereitzustellen.

Cookie-Richtlinie/Hinweis zur Annahme von Cookies
Typ: Permanente Cookies
Verwaltet von: Uns
Zweck: Diese Cookies ermitteln, ob Benutzer die Verwendung von Cookies auf der Website akzeptiert haben.
Funktionalitäts-Cookies
Typ: Permanente Cookies
Verwaltet von: Uns
Zweck: Mithilfe dieser Cookies können wir uns an die von Ihnen bei der Nutzung der Website getroffenen Entscheidungen erinnern, beispielsweise an Ihre Anmeldedaten oder Spracheinstellungen. Der Zweck dieser Cookies besteht darin, Ihnen ein persönlicheres Erlebnis zu bieten und zu vermeiden, dass Sie Ihre Präferenzen bei jeder Nutzung der Website erneut eingeben müssen.
Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Wahlmöglichkeiten bezüglich Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie oder im Abschnitt „Cookies“ unserer Datenschutzrichtlinie.

Privacy Policy of Songserm (TH)

Privacy Policy of Songserm (TH)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของส่งเสริม

อัปเดตล่าสุด: 04 กันยายน 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราในการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายคุ้มครองคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวฟรี

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่อักษรตัวแรกขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้ให้มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “การควบคุม” หมายถึงการเป็นเจ้าของหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือหน่วยงานจัดการอื่น ๆ ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป .
บริษัท (เรียกว่า “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด 33/11 หมู่ 8 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณ ซึ่งมีรายละเอียดประวัติการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์นั้นจากการใช้งานหลายอย่าง
ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย
อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนหรือระบุตัวบุคคลได้
บริการหมายถึงเว็บไซต์
ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท หมายถึงบริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ
บริการโซเชียลมีเดียบุคคลที่สามหมายถึงเว็บไซต์ใด ๆ หรือเว็บไซต์เครือข่ายโซเชียลใดๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการได้
ข้อมูลการใช้งานหมายถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมเพจ)
เว็บไซต์ อ้างอิงถึงส่งเสริม เข้าถึงได้จาก https://www.songserm.com
คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลบางอย่างให้เราได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
  – ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ
ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น อุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ
เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ รหัสเฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนมือถือที่คุณใช้ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ
เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ

ข้อมูลจากบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม

บริษัทอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการผ่านบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

Google
Facebook
Instagram

หากคุณตัดสินใจที่จะลงทะเบียนผ่านหรืออนุญาตให้เราเข้าถึงบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชีบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามของคุณอยู่แล้ว เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณ กิจกรรมของคุณ หรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น
คุณอาจมีตัวเลือกในการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผ่านบัญชีบริการโซเชียลมีเดียบุคคลที่สามของคุณ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในระหว่างการลงทะเบียนหรืออย่างอื่น คุณจะอนุญาตให้บริษัทใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การติดแท็กและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

คุกกี้หรือคุกกี้ของเบราว์เซอร์ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่วางอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ เว้นแต่คุณได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ บริการของเราอาจใช้คุกกี้
เว็บบีคอน บางส่วนของบริการของเราและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (หรือที่เรียกว่า clear gifs, pixel tags และ single-pixel gifs) ที่อนุญาตให้บริษัท เช่น นับผู้ใช้ที่เคยเยี่ยมชมเพจเหล่านั้น หรือเปิดอีเมลและสถิติเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบันทึกความนิยมในบางส่วน และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ “ถาวร” หรือ “เซสชัน” คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้เซสชันจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ในบทความเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฟรี

เราใช้ทั้งเซสชันและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

คุกกี้ที่จำเป็น/จำเป็น
ประเภท: คุกกี้เซสชัน
บริหารจัดการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อให้คุณใช้คุณสมบัติบางอย่างได้ ช่วยตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้อย่างฉ้อโกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอก็ไม่สามารถให้บริการได้ และเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้
ประเภท: คุกกี้ถาวร
บริหารจัดการโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่
คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน
ประเภท: คุกกี้ถาวร
บริหารจัดการโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนการตั้งค่าของคุณอีกครั้งทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้ของเราหรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Privacy Policy of Songserm

Privacy Policy of Songserm

Privacy Policy of Songserm

Last updated: September 04, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Songserm Rungraung Co.Ltd, 33/11 M.8, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
Country refers to: Thailand
Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
Service refers to the Website.
Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
Website refers to Songserm, accessible from https://www.songserm.com
You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:
– Email address
– First name and last name
– Phone number
– Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.
Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.
When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.
We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company allows You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services:

Google
Facebook
Instagram

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service’s account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.
You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service’s account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:

Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be “Persistent” or “Session” Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. Learn more about cookies on the Free Privacy Policy website article.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:

Necessary / Essential Cookies
Type: Session Cookies
Administered by: Us

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies
Type: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.
Functionality Cookies
Type: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.
For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.